Facebook, Google đang mắc nợ báo chí

Không cần chờ Facebook hay Google, tình trạng u ám hạng báo chí, bhình hình là ở Mỹ, hử xảy ra trường đoản cú khi Internet bùng nổ. Khi đấy, báo thường trực tuyến lên ngôi, báo giấy và tập san càng ngày càng giảm số phận phát hành và …

Read More »
You might also likeclose